Рідкі добрива «Фонтіс» (ЖКУ)

РД «Фонтіс» – органо-мінеральний біоструктурований комплекс, який відтворює біологічну модель природно-ґрунтових сполук. Ці сполуки знаходяться в легкодоступній для рослини нативній (природній) формі і значно знижують токсичність мінеральних залишків (нітрати тощо). РД «Фонтіс» синтезують методом супрамолекулярної хімії, отримуючи структуру з новими властивостями: аморфність, наявність заряду, амонійна і нітратна група додатково фіксуються гуматними фрагментами, підвищується значення поверхневого натягу краплі (знижується ймовірність опіку листової поверхні).

Рідкі добрива, які ми пропонуємо, вирізняються високою якістю і функціональністю, є істинними розчинами, безхлорні, стійкі до перепадів температур, на різних типах ґрунту та за різних умов, містять оптимальне співвідношення макро- і мікроелементів і, на відміну від суспензійних, під час висихання не утворюють нерозчинні плівки, які забивають форсунки.

Чим викликана така затребуваність?

  • Ефективність РД «Фонтіс» дає можливість отримати приріст більше, ніж на 20 %, порівняно з традиційними добривами. Завдяки мінімальній токсичності РД «Фонтіс» сприяє відновленню глинясто-перегнійного комплексу землі, що, в свою чергу, сприяє збереженню родючості земель на тривалий період.
  • Традиційні рідкі добрива мають мінеральні речовини в сумішевих формах NН4 N03 і (NН2)2С0, КН2Р3О4 тощо, в т.ч. в суспензійних, тому рослини отримують тільки частину мінеральних речовин, інші випаровуються або переходять в інші сполуки з мінералами ґрунту, чим підвищують енергетичний поріг засвоєння.
  • У разі, якщо добриво, яке ми пропонуємо, знаходиться в стані сендвіча, то функціональні групи знаходяться в більш активній формі. Цих властивостей вдалося досягти завдяки введенню в процес синтезу гумінового сорбенту природного походження.
  • У процесі синтезу гуміновий сорбент створює зв’язки між іонами азоту, фосфору, калію і утримує їх до потрапляння в ґрунт. Руйнуючись в ґрунті він поступово віддає рослинам поживні речовини в легкозасвоюваній мінеральній формі. Гуміновий сорбент є живильним середовищем для ґрунтових бактерій, володіє низьким порогом енергетичного засвоєння і цим сприяє їхньому розвитку.
Основні властивості РД «Фонтіс»:
Знижена гекгарна норма внесення приблизно на 25 % Економія витрат
Знижена токсичність Збереження родючості ґрунту
Можливість коригування складу, враховуючи необхідність ґрунту в конкретних мікро- і макроелементах Своєчасна подача необхідних речовин, економія за рахунок скорочення надлишків
Особливий структурний стан Можливість внесення в мерзлий ґрунт, висока засвоюваність
Підвищений поверхневий натяг краплі Зниження ймовірності опіків листкової поверхні
Лонгіроване засвоєння азотних сполук рослинами Утримання поживних речовин в прикореневій зоні, що сприяє рівномірному засвоєнню їх рослиною
Рідка форму, що дає можливість розведення і одночасного внесення з пестицидами Зменшення витрат
Екологічність Відповідність міжнародним стандартам
Поліамфоліт Запуск іонообмінних ґрунтових процесів, значно збільшуючи рухомі форми поживних елементів, зокрема фосфору на 25-30 %, калію і магнію на 100 %
Вибухобезпечність, малотоксичність 4 клас небезпеки
Стабільність у зберіганні Стійкий до розшарування, випадання в осад
Рівномірність внесення Мінімізація втрат при внесенні
Підвищена стресостійкість рослин. Зниження ризиків втрати врожаю Підвищення життєздатності сільгоспкультур в екстремальних погодних умовах: засуха, намерзання льоду, сильний вітер
Покращення якості кінцевого продукту Підвищення ціни продажу с/г продукту

Отже, РД «Фонтіс» – це абсолютно новий, ефективний комплекс добрив, наближений, за своїми властивостями, до природних добрив, створює необхідні умови для відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, попередження та ліквідації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє середовище.

У порівнянні з твердими добривами, РКД та КАС, РД «Фонтіс» мають вищу ефективність, знижену гектарну норму, скорочують витрати на внесення, дають якіснішу кінцеву продукцію та прогнозованість якості стану земель. Усе це дозволить сільгосппідприємствам отримати додатковий прибуток відразу, а також і в тривалій перспективі, за рахунок постійного поліпшення якості ґрунту.

Відгуки

Замовити РД «Фонтіс»

Ваше ім'я

Ваш телефон