Про нас


Переваги продукції підприємства «Спецхімагро»

Зростаючий світовий попит на продовольство диктує сільгоспвиробникам переходити на більш інтенсивне використання землі, що свого часу веде до виснаження і погіршення її якості. Порушення кругообігу органічних речовин на оброблюваних площах ставить під загрозу збереження родючості земель на тривалий період. Вносячи в ґрунт добрива, сільгоспвиробники перестали повертати в культивовані землі гумус у вигляді органічних добрив, який забезпечував їхню родючість. Недостатня кількість гумусу порушує структуру ґрунту, а також завдає непоправної шкоди вбираючому глинясто-перегнойному комплексу, завдяки якому поживні елементи стають доступними для рослин.У результаті застосування добрив сучасна цивілізація сприяла порушенню біогеохімічних кругообігів, в тому числі кругообігу азоту, фосфору і калію, мікроелементів, а також зміні клімату, що призвело до порушення водного і, відповідно, обмінного балансу. Гостро стало питання підвищення ефективності мінерального живлення с/г культур. Фосфоровмісні гранульовані добрива (амофос, нітроамофоска тощо) до 50 % містять нерозчинні форми фосфатів, що робить їхнє застосування малоефективним. До 60 % зростання врожайності забезпечують водорозчинні форми фосфатів.


Усвідомлення цього явища призводить до логічного висновку про необхідність пошуку нових рішень.

Одне з рішень застосування рідких добрив (РД): КАС (карбамідно-аміачна суміш), РКД (рідкі комплексні добрива, що містять N, Р, К, S та ін.), мікродобрива (додатково до макроелементів містять мікроелементи і фізіологічно активні компоненти). РД високоефективні під час посіву будь-яких культур у всіх регіонах, особливо на карбонатному, збідненому ґрунті. Використання РД більш ефективне, порівняно з твердими добривами. РД забезпечує високу рівномірність внесення корисних речовин, їхнє майже повне засвоєння, швидке проникнення до коренів рослин і повноцінне живлення, знижує втрати корисних речовин та поліпшує умови праці. РД не містять вільного аміаку.Коефіцієнт використання рослинами поживних речовин в рідких добривах значно вищий, ніж в класичних сухих добривах, менш залежний від посушливих умов. РД позитивно впливає на ґрунтову мікрофлору, що не закислює ґрунт. Підживлення розчинами РКД можна поєднати з обробкою ґрунту засобами захисту рослин. Застосування РД ефективне для листового і прикореневого підживлення. Застосування РД покращує якість врожаю, дає прибавку плодів, робить рослину більш стійкою до несприятливих погодних умов: засухи, підвищеної вологості, перепадів температур тощо. Для внесення гранульованих добрив необхідна волога, щоб гранула змогла розчинитися і її ввібрали рослини. Але в умовах нашої агрокліматичної зони такий період, коли волога доступна в необхідній кількості, дуже нетривалий. Через це перехід на використання РД збільшує терміни внесення добрив, чим знижує навантаження на технічну систему і гарантовано забезпечує підживлення культур, зменшуючи ризик «невкладання в технологічні терміни». На відміну від гранульованих добрив, рідкі швидко всмоктуються ґрунтом, просочуються в усі його шари, що також сприяє підвищенню вологоутримання і отримання ґрунтом поживних речовин для росту рослин.