Економічні переваги:1

Менші витрати добрив на гекгарну норму


2

Значно вища і стабільна урожайність грунту


  • Внесення РД набагато рівномірніше, порівняно з гранульованими, і їх можна поєднувати з пестицидами в одній баковій суміші.

  • Для внесення РД потрібно значно менше допоміжної техніки, ніж при внесенні гранульованих. Логістика простіша і ефективніша: менша витрата часу на завантаження, транспортування добрив.


  • Ефективно використовувати РД для дрібного підживлення вегетуючих рослин, поєднуючи їх з мікроелементами. При цьому одночасно відбуваються і кореневе, і позакореневе підживлення. Залежно від фаз розвитку культурних рослин і застосовуваного устаткування РД розбавляють водою в необхідному співвідношенні або вносять не розбавляючи.  • Вартість операцій зі зберігання, внесення в ґрунт і завантаження при транспортуванні РД нижча, ніж у твердих добрив.

  • При використанні РД продуктивність агрегатів значно вища.

  • РД вільно розтікаються, не розпиляються, не злежуються, вологостійкі.